המלצה -מועצת תנועות הנוער

רן היקר , 

רצינו לומר תודה גדולה , בשמנו ובשם כל המשתתפים בסדנא.
הידע הנרחב שלך ביחד עם הדוגמאות מהשטח היו מאד משמעותיים . המענה האישי לשאלות שעלו , והמוכנות לסטות מהסדר המתוכנן של הסדנא איפשרו למידה משמעותית , ואין ספק שהדברים ימשיכו וילוו את העשיה בשטח.

תודה,
אורית שליאכטר, מנהלת תכנית השתלבות נוער עם מוגבלות בתנועות הנוער